Transitievergoeding en provisie, de Hoge Raad verduidelijkt

Als werkgever bent u aan uw werknemer een transitievergoeding verschuldigd wanneer uw werknemer ten minste 24 maanden bij u in dienst is en de arbeidsovereenkomst op uw initiatief eindigt. Met de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans, is de transitievergoeding overigens vanaf de eerste dag van het dienstverband verschuldigd. De transitievergoeding is per 1 januari… Lees meer »

Bezorgers Deliveroo toch werknemers?

Afgelopen dinsdag heeft de kantonrechter te Amsterdam geoordeeld dat de (zzp) bezorgers van Deliveroo kunnen worden aangemerkt als werknemers. Op 23 juli 2018 werd nog geoordeeld dat de bezorger die een zaak tegen Deliveroo had aangespannen geen arbeidsovereenkomst had met Deliveroo. Inmiddels is de kantonrechter in deze kwestie een andere mening toegedaan. De casus Deliveroo… Lees meer »

Transitievergoeding en opvolgend werkgeverschap

Inleiding Op 12 oktober 2018 heeft de Hoge Raad zijn Constar beschikking bevestigd. In deze uitspraken geeft de Hoge Raad antwoord op de vraag of de maatstaf onder het oude of het nieuwe recht dient te worden toegepast om te beoordelen of sprake is van opvolgend werkgeverschap. Deze vraag is van belang voor het bepalen… Lees meer »

Ziek en toch ontslag op staande voet, kan dat?

Een werknemer treedt op 3 september 2017 in dienst in de functie van vrachtwagenchauffeur. Zijn tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigde per 3 mei 2018. Al een maand voor zijn indiensttreding stuurt hij zijn werkgever een e-mailbericht dat hij op 21 september 2017 een afspraak heeft in het ziekenhuis waarvoor hij vrij vraagt. Na het onderzoek op de… Lees meer »

AOW én transitievergoeding?

Inleiding Iedere werknemer die langer dan twee jaren in dienst is, heeft kort gezegd recht op een transitievergoeding als de werkgever het initiatief neemt om de arbeidsovereenkomst te beëindigen of een tijdelijk contact niet verlengt. Dat is althans het uitgangspunt (als de werknemer bovendien niets te verwijten valt). Een uitzondering hierop is het einde van… Lees meer »

Kennissessie Rabobank Noord en West Twente 5 juni 2018

Op 5 juni 2018 hebben onze collega’s, Simon ten Feld en Yuri Busschers, gezamenlijk met Ruvano en Connectworks weer een presentatie mogen geven over de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ditmaal voor circa 150 relaties van Rabobank Noord en West Twente. Al met al was het een geslaagde bijeenkomst waar zelfs door Aavisie verslag is gedaan! Voor… Lees meer »

Te jazzy en onvoldoende groove

Inleiding Spelen in een musical, voor menigeen een droom die uitkomt. Zo ook voor pianist X. Hij is al jaren succesvol actief in de musicalbranche en heeft gespeeld in verschillende bekende producties waaronder The Bodyguard. In maart en april 2017 auditeert X voor de musicals The Lion King en On Your Feet. X wordt echter… Lees meer »

AVG Kennissessie

De AVG Kennissessie in samenwerking met Ruvano, Connectworks, Kyocera en Kader was vorige week opnieuw een succes! In een goed gevulde Business Box bij Heracles Almelo werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 in werking zal treden vanuit verschillende invalshoeken belicht. Gezamenlijk met Mark Maathuis van Connectworks, Wouter Taal van Kyocera en Rick… Lees meer »

Regeerakkoord Rutte III: de veranderingen in het arbeidsrecht (deel III)

Vandaag in deel III behandelen we de volgende plannen van de nieuwe regering met betrekking tot zzp’ers: Indien de zzp’er een laag tarief hanteert, wordt het dienstverband gekwalificeerd als zijnde een arbeidsovereenkomst; Indien de zzp’er een hoog tarief hanteert, komt hij in aanmerking voor een ‘opt out’ voor de loonbelasting en werknemersverzekeringen; Invoering van de… Lees meer »

Regeerakkoord Rutte III: de veranderingen in het arbeidsrecht (deel II)

Zoals aangekondigd, behandelen we in drie artikelen de plannen van Rutte III met betrekking tot het arbeidsrecht. In deel II staan de volgende voorgenomen wijzigingen centraal: De verruiming van de proeftijd; De verruiming van de ketenregeling; Payrolling en nul-urencontracten. Met de voorgestelde maatregelen van de nieuwe regering ambieert Rutte III een verkleining van de verschillen… Lees meer »