Ontruiming in Kort geding

Stel: u verhuurt een pand. In het begin betaalt de huurder op tijd, maar door een tegenvaller komt uw huurder financieel in de problemen. De huur wordt niet meer betaald. U wilt de huurovereenkomst beëindigen. In de rechtspraak wordt aangenomen dat een achterstand van drie maanden voldoende is om de huurovereenkomst te kunnen beëindigen maar… Lees meer »

Ernstig verwijtbaar handelen door werknemer

Een werknemer die spullen van zijn werkgever wegneemt zit natuurlijk verkeerd. Is dit echter voldoende om het dienstverband te beëindigen? Is dit anders wanneer het een werknemer met een langdurig dienstverband betreft die afval van werkgever, een afvalinzamelaar, heeft weggenomen? Is dat voldoende om het dienstverband op grond van ernstig verwijtbaar handelen te beëindigen? Deze… Lees meer »

De payrollconstructie: een update

Over ´payrolling´ zijn de meningen sterk verdeeld. Enerzijds prijzen payrollbedrijven de payrollconstructie aan als het antwoord op de vraag naar flexibele arbeid. Anderzijds uiten de werknemersbonden felle kritiek en wijzen zij op de gevolgen van de payrollconstructie voor de betrokken payrollkrachten. Ook juridisch gezien was sprake van onduidelijkheid over de toelaatbaarheid van de payrollconstructie. Naar… Lees meer »

Handhaving Wet DBA uitgesteld!

1 mei 2016 is voor een groot aantal zzp’ers als zwarte dag de geschiedenis ingegaan. Met de afschaffing van de verklaring arbeidsrelatie (‘VAR’) en de introductie van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (‘DBA’) is een onzekere periode aangebroken. Ingevolge de afschaffing van de VAR kan de zzp’er niet langer zekerheid verkrijgen omtrent de fiscale kwalificatie… Lees meer »

VACATURE JURIDISCH MEDEWERKER

Team MulderVanGeel advocaten en bedrijfsadviseurs is op zoek naar versterking. Ter aanvulling van ons team van momenteel vijf advocaten en 2 secretaresses zijn wij op zoek naar een gedreven WO-jurist om bij ons als juridisch medewerker aan de slag te gaan. Wij bieden een uitdagende praktijk met uiteenlopende typen zaken. Onze voornaamste rechtsgebieden zijn: Algemeen… Lees meer »

CRvB 11 november 2016

Het UWV zal haar beleid voor de beoordeling van een overgang van onderneming moeten wijzigen De Centrale Raad van Beroep heeft op 11 november 2016 geoordeeld dat het UWV niet enkel vanwege eenzelfde loonheffingsnummer mag concluderen dat sprake is geweest van een overgang van (een deel van) een onderneming. De Centrale Raad van Beroep heeft… Lees meer »

Huurbemiddelingskosten in de lagere rechtspraak!

Ongeveer een jaar geleden is in onze ‘nieuwsberichten’ aandacht besteed aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 16 oktober 2015. Aanleiding voor het arrest waren prejudiciële vragen aan de Hoge Raad over het ‘dienen van twee heren’ en het in rekening brengen van courtage (‘bemiddelingskosten’) bij de huurder. In het arrest oordeelde de Hoge… Lees meer »

Het systeem van de modelovereenkomsten

Per 1 mei 2016 is de VAR met de inwerkingtreding van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties, hierna: ‘DBA’, afgeschaft. Met het afschaffen van de VAR wil de wetgever de mogelijkheid heropenen om zich tot de opdrachtgever te wenden voor een naheffing van loonbelastingen, hetgeen onder het systeem van de VAR niet mogelijk was. De VAR… Lees meer »

Beslagen ten ijs: de pre-pack in het geval van faillissement

Marlies Dekkers, Neckermann Nederland en de Schoenenreus. Slechts enkele voorbeelden van ondernemingen die vlak na faillissement een doorstart maakten. Zo’n doorstart is mogelijk met behulp van de zogenaamde ´pre-pack’. Het op 21 juni 2016 aangenomen wetsvoorstel ‘Wet Continuïteit Ondernemingen I’ biedt een mooie aanleiding om de pre-pack eens nader te bespreken. De pre-pack Het faillissement… Lees meer »

De min maxovereenkomst, hoe zit het ook alweer?

Een van de doelstellingen van de Wet werk & zekerheid is om de positie van flexwerkers te versterken. Flexwerkers moeten in de praktijk sneller aanspraak kunnen maken op een vast dienstverband. Maar, in de praktijk neemt juist de vraag naar flexibele arbeid (via deeltijdcontracten, uitzend- en payrollovereenkomsten, oproepcontracten en min-maxovereenkomsten) steeds meer toe. Interessant is… Lees meer »