Voorgenomen wijzigingen Ketenregeling en transitievergoeding

Minister Asscher heeft op 21 april jl. de Tweede Kamer geïnformeerd omtrent zijn voornemen om verruiming van de mogelijkheden om meerdere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar te laten opvolgen. Minister Asscher wil daartoe de zogenaamde ketenregeling wijzigen in die zin dat onder omstandigheden een keten van opvolgende arbeidsovereenkomsten kan worden doorbroken door een tussenpoos van… Lees meer »

De onderhandelingen ongestraft afbreken?

Voordat een overeenkomst tot stand komt, treden de aanstaande contractpartners met elkaar in onderhandeling. Deze periode wordt ook wel de precontractuele fase genoemd. Zodra partijen op alle (essentiële) punten overeenstemming hebben bereikt, komt de overeenkomst tot stand. Maar wat als één van de partijen besluit de onderhandelingen af te breken? Kan die partij ongestraft van… Lees meer »

Duurovereenkomst opzegbaar?

De duurovereenkomst is de overeenkomst waarin partijen afspraken maken voor een intensieve, of soms zelfs exclusieve samenwerking voor een lange, veelal onbepaalde tijd. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld een distributieovereenkomst of een licentieovereenkomst maar ook een kredietovereenkomst en een maatschapsovereenkomst kan hieronder worden verstaan. Nu partijen bij het aangaan van een duurovereenkomst een langdurige… Lees meer »

Niet alles overleggen! Ontbrekende toestemming echtgenoot als reddingsboei

Voordat u een grote uitgave of serieuze toezegging doet, doet u er meestal goed aan een en ander eerst met uw partner te overleggen. De wetgever heeft zich deze aloude gezinsdynamiek gerealiseerd. In artikel 1:88 BW is daarom het zogenaamde ‘toestemmingsvereiste’ van de echtgenoot opgenomen. Op grond van dit artikel vereist een echtgenoot voor bepaalde… Lees meer »

Lezing MulderVanGeel groot succes!

Op 14 december jl. bespraken Pieter Mulder en Simon ten Feld de praktische uitwerking van de Wet Werk en Zekerheid op het personeelsbeleid. Onder belangstelling van een groot aantal ondernemers werden de gevolgen van het nieuwe ontslagrecht onder de aandacht gebracht. De sheets van deze middag kunt u middels onderstaande knop downloaden! DOWNLOAD

De BV! Iets voor u?

Het einde van het jaar nadert. De tijd om weer eens te beoordelen of uw onderneming gebaat is bij de BV-vorm. De BV-vorm beschermt u beter tegen privé–aansprakelijkheden. De oprichting van een BV is tegenwoordig veel eenvoudiger geworden. Ook is meer maatwerk mogelijk. Bij oprichting van de BV hoeft u bijvoorbeeld niet langer een minimumkapitaal… Lees meer »

Lezing MulderVanGeel tijdens werkgeverslunch Werkplein Twente!

Kom naar de werkgeverslunch van werkplein Twente en laat u informeren, inspireren en adviseren over de beste manier om uw personeelsbeleid klaar te maken voor de toekomst! Uitnodiging-werkgeverslunch

Positie payrollmedewerkers in het nieuwe arbeidsrecht

De rechtspositie van de payrollmedewerker is al geruime tijd onderwerp van veel discussie. De aankondiging van minister Asscher dat hij de (rechts)positie van payrollmedewerkers met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden wenst te verbeteren, krijgt ook meer en meer aandacht in de media. Dit is ook niet zo opmerkelijk omdat dit (grote) gevolgen zal hebben voor de… Lees meer »

Hoge Raad 16 oktober 2015: Het “dienen van twee heren” door de huurbemiddelaar

De wet maakt duidelijk dat het een huurbemiddelaar/makelaar niet is toegestaan om zowel van een eigenaar/verhuurder een vergoeding te ontvangen, alsmede van een huurder wanneer de huurbemiddelaar de huurder een woning aanbiedt. Dit is in strijd met het wettelijke verbod van het ‘dienen van twee heren’. In een procedure bij de kantonrechter te Den Haag… Lees meer »

Hoge Raad 18 september 2015: Nederlandse Staat aansprakelijk!

Na door de kantonrechter en door het Hof Den Haag in het gelijk te zijn gesteld, heeft de Hoge Raad op 18 september jl. bevestigd dat de Nederlandse Staat aansprakelijk is voor de te late implementatie van de Europese Richtlijn die ziet op de opbouw van vakantie-uren gedurende arbeidsongeschiktheid. De Nederlandse Staat was weliswaar te… Lees meer »