Hoge Raad 16 oktober 2015: Het “dienen van twee heren” door de huurbemiddelaar

De wet maakt duidelijk dat het een huurbemiddelaar/makelaar niet is toegestaan om zowel van een eigenaar/verhuurder een vergoeding te ontvangen, alsmede van een huurder wanneer de huurbemiddelaar de huurder een woning aanbiedt. Dit is in strijd met het wettelijke verbod van het ‘dienen van twee heren’. In een procedure bij de kantonrechter te Den Haag… Lees meer »

Hoge Raad 18 september 2015: Nederlandse Staat aansprakelijk!

Na door de kantonrechter en door het Hof Den Haag in het gelijk te zijn gesteld, heeft de Hoge Raad op 18 september jl. bevestigd dat de Nederlandse Staat aansprakelijk is voor de te late implementatie van de Europese Richtlijn die ziet op de opbouw van vakantie-uren gedurende arbeidsongeschiktheid. De Nederlandse Staat was weliswaar te… Lees meer »

Vooropgezet plan tot faillissement en doorstart wordt toegestaan

Uitspraak Rechtbank Overijssel 28 juli 2015 Het Heiploeg concern lijdt al jaren forse verliezen en vanaf 2014 begon het concern een faillissement voor te bereiden met als doel om na het faillissement het bedrijf in afgeslankte vorm voort te zetten. Een dergelijke constructie komt vaker voor en wordt veelal aangeduid als een ‘pre-pack’ doorstart. Bij… Lees meer »

Beperking van aansprakelijkheid in de algemene voorwaarden!

Wanneer een contractspartij zijn verplichtingen niet naar behoren nakomt, kan dat al snel tot omvangrijke schadeclaims van zijn wederpartij leiden. De ondernemer doet er dan ook goed aan in zijn algemene voorwaarden de aansprakelijkheid voor dergelijke claims te beperken of zelfs ten dele uit te sluiten. Een dergelijk ‘exoneratiebeding’ moet echter wel de rechterlijke toets… Lees meer »

Recht op flexibel werken?

Alhoewel de Tweede Kamer al op 16 oktober 2014 akkoord ging, is sinds 14 april 2015 nu ook de Eerste Kamer akkoord: het recht op flexibel werken komt eraan! Onder het huidige recht kan de werknemer al verzoeken om aanpassing van de arbeidsduur. De nieuwe wet voorziet in de mogelijkheid voor de werknemer om op… Lees meer »

MulderVanGeel advocaten gaat naar de beurs!

Profiteer nu van onze speciale beursactie! Vul hier uw gegevens in

Arbeidsrecht; V&D in eerste rechterlijke uitspraak teruggefloten

Het warenhuis V&D heeft de eerste slag in haar poging om de arbeidsvoorwaarden te versoberen, verloren. De voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector kanton, heeft op 23 februari jl. in een voorlopig oordeel, geconcludeerd dat het V&D niet is toegestaan de arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Naast de nieuwswaarde is het ook arbeidsrechtelijk een interessante uitspraak…. Lees meer »

Arrest Hoge Raad 9 januari 2015; vaststellingsovereenkomst gelijktijdig met vierde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd houdt in rechte geen stand

Indien geen cao van toepassing is met een andersluidende regeling, betekent het sluiten van een vierde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dat van rechtswege sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een werkgever in het zuiden des lands probeerde door een slimmigheid met een werknemer alsnog een vierde arbeidsovereenkomst te sluiten die wel na verloop… Lees meer »

Lezing Wet Werk en Zekerheid

Zoals u wellicht al hebt gehoord, gaat in het arbeidsrecht het komende jaar een hoop veranderen. Zo veranderen per 1 januari 2015, onder andere, de regels omtrent het non-concurrentiebeding en heeft de wetgever een ‘aanzegplicht’ in het leven geroepen waarbij de werkgever een werknemer tijdig omtrent het wel of niet verlengen van een arbeidsovereenkomst dient… Lees meer »

Onze advocaten vol (groene) energie naar de rechtbank!

Onze advocaten vol (groene) energie naar de rechtbank!