Niet-genoten vakantie-uren bij overlijden

Niet-genoten vakantie-uren bij overlijden Het Hof van Justitie heeft op 12 juni 2014 duidelijk gemaakt dat niet-genoten vakantie-uren bij het overlijden van de werknemer aan de nabestaande dient te worden uitgekeerd.

Wet Werk en Zekerheid aangenomen

10 juni de Wet Werk en Zekerheid aangenomen De Eerste Kamer heeft op 10 juni de Wet Werk en Zekerheid aangenomen wat grote wijzigingen in het arbeidsrecht ten gevolge heeft. De eerste wijzigingen treden al per 1 januari 2015 in werking (!). Wacht dus niet langer en laat nu uw arbeidsovereenkomst door ons team van… Lees meer »

Huurbescherming tot op zeker hoogte…

Huurbescherming tot op zeker hoogte… In Nederland is een huurder van woonruimte goed beschermd. De Nederlandse wetgever wil daarmee de veelal ongelijke machtsverhouding tussen verhuurder en een particuliere huurder compenseren. Huurbescherming geldt voor elke particuliere huurder van een huis, appartement of (studenten)kamer. Bovendien geldt de bescherming voor medehuurders, onderhuurders en medebewoners. Huurbescherming reikt dus heel… Lees meer »

De huurovereenkomst voor bepaalde tijd

Een huurovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt … niet na afloop van deze bepaalde tijd. Een veel gemaakte denkfout bij het verhuren van een woning is dat een huurovereenkomst voor bepaalde tijd automatisch eindigt aan het einde van de periode waarvoor de huurovereenkomst is aangegaan. De huurder van een woning geniet namelijk huurbescherming. Wil de verhuurder… Lees meer »

Workshop contracten & algemene voorwaarden

Op vrijdag 4 april 2014 om 15:00 komen twee advocaten spreken en alles vertellen over contracten en algemene voorwaarden. Laat je niet verrassen en zorg voor duidelijke en volledige afspraken op papier. Workshop contracten & algemene voorwaarden Je hebt een startup, met onbevangen ondernemerschap en grootse plannen. Het bedrijf groeit al snel uit het jasje,… Lees meer »

Wijzigingen ontslagrecht

De Tweede Kamer heeft op 18 februari 2014 ingestemd met het wijzigen van het huidige ontslagrecht. Indien de Eerst Kamer ook instemt, zullen de eerste wijzigingen in het arbeidsrecht reeds op 1 juli 2014 plaatsvinden. Na 1 juli 2015 zal het huidige ontslagstelsel tot het verleden behoren. Wilt u weten wat dit voor u in… Lees meer »

Verzekerd voor rechtsbijstand?

U mag dan zelf bepalen door welke advocaat u wordt bijgestaan. Op 21 februari 2014 heeft het hoogste rechtscollege van Nederland bevestigd dat u als verzekerde mag bepalen door welke advocaat u wordt bijgestaan indien u in een procedure verwikkeld raakt. Dit geldt ook voor die gevallen dat procesvertegenwoordiging door een advocaat geen vereiste is,… Lees meer »