Te jazzy en onvoldoende groove

Inleiding

Spelen in een musical, voor menigeen een droom die uitkomt. Zo ook voor pianist X. Hij is al jaren succesvol actief in de musicalbranche en heeft gespeeld in verschillende bekende producties waaronder The Bodyguard.

In maart en april 2017 auditeert X voor de musicals The Lion King en On Your Feet. X wordt echter niet geselecteerd voor deze musicals omdat hij volgens de Musical Supervisor met ‘te weinig groove’ speelt en ‘te jazzy’ is.

Zijn werkgever, Stage Entertainment, is vervolgens van mening dat zij in de periode van 2017/2018 geen werk meer heeft voor X en wil de arbeidsovereenkomst met hem beëindigen. Tot verbazing van X blijkt echter dat Stage Entertainment al voorafgaand aan de afwijzing, toestemming aan het UWV heeft gevraagd om de arbeidsovereenkomst met X op te zeggen. X is daarom van mening dat hij bij de audities nooit een eerlijke kans heeft gekregen.

Ontslagroutes

Sinds de Wet werk en zekerheid zijn de wegen die een werkgever kan bewandelen om eenzijdig een arbeidsovereenkomst met een werknemer te beëindigen nadrukkelijk afgekaderd. Bij langdurige arbeidsongeschiktheid of opzegging wegens bedrijfseconomische omstandigheden dient de werkgever eerst toestemming te vragen aan het UWV. Indien bijvoorbeeld sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding of disfunctioneren van de werknemer, dan moet de werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzoeken bij de kantonrechter.

Stage Entertainment probeert het eerst via route één en vraagt toestemming bij het UWV wegens bedrijfseconomische redenen. Het UWV geeft hiervoor echter geen toestemming. Werkgever had hiertegen in beroep kunnen gaan maar berust hierin. Vervolgens probeert Stage Entertainment route twee te bewandelen en verzoekt de kantonrechter de overeenkomst te ontbinden vanwege de verstoorde arbeidsverhouding.

Beoordeling

De kantonrechter oordeelt dat sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding welke een redelijke grond voor ontbinding oplevert in de zin van artikel 7:669 BW. Dit omdat vast is komen te staan dat X het vertrouwen in de objectiviteit van de audities heeft verloren en het auditeren de enige mogelijkheid is om in aanmerking te komen voor een plek bij de producties.

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst met toekenning van een transitievergoeding van € 27.778,00 bruto op basis van een diensttijd van 21 jaar en oordeelt dat in dit geval daarnaast een billijke vergoeding aan X dient te worden toegekend ten bedrage van € 50.000,00.

Ingevolge artikel 7:671b lid 8 sub c BW kan de kantonrechter aan de werknemer een billijke vergoeding toekennen indien de ontbinding van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Daarvan zal slechts in uitzonderlijke gevallen sprake zijn, bijvoorbeeld als een werkgever bewust met een valse ontslaggrond de arbeidsverhouding verstoort.

De kantonrechter oordeelt dat in dit geval sprake is van een dergelijke uitzonderlijke situatie. Het staat een werkgever vrij om op basis van audities medewerkers te selecteren voor een (musical)productie. Deze selectie moet dan wel op een objectief meetbare wijze gebeuren. Het selecteren van een werknemer op basis van subjectieve elementen ontneemt hem de mogelijkheid om zich daarop voor te bereiden en/of indien nodig te verbeteren. Dat brengt de werknemer in een nadelige en onwenselijk positie. Volgens de kantonrechter is het niet onbegrijpelijk dat X teleurgesteld is dat zijn muziekspel na de auditie werd afgedaan als ‘te jazzy’ en ‘zonder groove’. Ook de overgelegde schriftelijke verklaringen waren zeer kort, niet concreet en gaven geen duidelijkheid omtrent de afwijzing. Juist deze korte, op subjectieve elementen gebaseerde afwijzing was de basis voor de verstoorde arbeidsrelatie. Dat wordt de werkgever aangerekend. X had na de audities, gelet op zijn lange dienstverband en goede staat van dienst, niet op deze wijze door Stage Entertainment mogen worden afgeserveerd, aldus de kantonrechter.

Conclusie

Bovenstaande zaak laat zien dat het niet alleen van belang is voor welke ontslagroute wordt gekozen, maar benadrukt ook het belang van een duidelijk selectieproces. Een wellicht op het eerste gezicht onschuldige manier van selecteren van werknemers voor een musicalproductie kwam deze werkgever duur te staan. Geadviseerd wordt dan ook om, ook voordat eventuele problemen ontstaan, een arbeidsrechtadvocaat de huidige processen te laten beoordelen op eventuele risico’s. Is uw werknemer onvoldoende jazzy, of ontbreekt het hem aan groove? Neem dan eens vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Zij helpen u graag verder om zonder betaling van een hoge billijke vergoeding toch afscheid te kunnen nemen!

Voor de gehele uitspraak klik hier.