Wat te doen bij een (naderend) faillissement?

Veel bedrijven hebben het moeilijk in deze tijd en hebben baat bij een snelle oplossing voor financiële problemen. Onze advocaten helpen deze bedrijven door te adviseren hoe om te gaan met drukkende crediteuren en een steeds verder oplopende debiteurenstand.

Tevens begeleidt MulderVanGeel bedrijven naar een surseance van betaling en/of faillissement.

Bepaalde activiteiten vóór een faillissement kunnen bestuursaansprakelijkheid opleveren, waardoor kennis en deskundigheid is vereist, teneinde privéaansprakelijkheid van bestuurders te voorkomen.

Laat u tijdig informeren om problemen, zowel voor uw bedrijf als voor de bestuurders, te voorkomen.

geschil-met-overheid-advocaat