Incasso

U hebt uw werkzaamheden naar tevredenheid van uw klant uitgevoerd. De factuur van de werkzaamheden is opgemaakt en naar uw klant gezonden. Maar hoewel de factuur niet wordt betwist wordt deze, wat u ook probeert, niet betaald. Wat nu?

Wanneer een debiteur ondanks gemaakte afspraken niet wil betalen, kan het soms nodig zijn om vervolgstappen te ondernemen en een incassotraject op te starten. Hierin kunnen wij u van dienst zijn.

Ons team van advocaten helpt u graag bij het incasseren van uw facturen. Het incassotraject pakken wij adequaat, professioneel en persoonlijk aan. En om te voorkomen dat daarbij de advocaatkosten de baten overstijgen, hanteren wij een duidelijk kostensysteem voor de incassozaken. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan!

Het incassotraject

Om van uw incassotraject geen eindeloos slepende zaak te maken, handelen we deze af volgens een aantal vaste stappen:

  1. Bij de laatste aanmaning van uw klant, vermeldt u dat de factuur ter incasso wordt overgedragen aan MulderVanGeel advocaten. U kunt een voorbeeld voor de laatste incassobrief bij ons opvragen.
  2. Indien de klant niet betaald dient u de factuur ter incassering in bij MulderVanGeel advocaten. Wij ontvangen graag een kopie van factuur, de aanmaningen, de nodige correspondentie en eventueel de van toepassing zijnde Algemene voorwaarden.
  3. Wij nemen de incassering van de factuur ter hand. Concreet houdt dit in dat we uw klant een sommatie sturen en uw klant de gelegenheid geven om binnen de gestelde termijn te betalen. Ook worden de rente en de incassokosten aangezegd.
  4. Mocht de klant voor het verstrijken van de termijn niet betalen, wordt een tweede sommatie gezonden. De rente en de incassokosten worden bij de klant in rekening gebracht en bij de hoofdsom opgeteld. De uiterste betalingstermijn is 3 dagen. In deze brief worden tevens de dagvaarding(skosten) en de deurwaarderskosten aangezegd in geval van niet betaling.
  5. Indien nodig wordt uw klant telefonisch benaderd om hem tot betalen te bewegen.
  6. Is er hierna nog niet betaald, dan wordt met de cliënt overlegd of de incassoprocedure wordt voortgezet of niet.

Dien direct een incasso in